Makelaarskantoor Witte en Verheul

De Oude Schut 2

Kenmerken

Prijs:€ 1.250,-
Type woning:Commerciele winkel
Vloeroppervlakte:90 m2
Plaats:Weert
Brochure:downloaden

Je eigen winkel !

DE OUDE SCHUT 2 – MAASSTRAAT - WEERT

Dé locatie om je hier te vestigen.
Werkelijk een prachtige winkel met een bijzondere gevel voorzien van pleisterwerk met imitatievoegen, brede profiellijsten en sluitstenen met lofwerk, van ca. 100 m2 in de juiste straat van “ons” Weert gelegen.

Keurig op de hoek van de Maaspoort en het gezellige pleintje van “de Oude Schut” gelegen.
Het plein de Oude Schut, dankt de naam aan de voormalige Jeneverstokerij die hier gevestigd was. In de jaren ’90 van de vorige eeuw werd er in de tuinen van de voorliggende woonhuizen aan de Maaspoort het huidige binnenplein.

Deze winkelruimte met nostalgische touch, is de eerste stap in de goede richting.

Eigen entree, voldoende etalage, vloerbedekking, kasten, eigen kitchenette en toilet.
v.v. airco, plafond met verlichting. (heerlijk instap klaar).

Huurprijs excl. BTW

Huurvoorwaarden bespreekbaar


Bestemming:
Artikel 4 Centrum
4.1 Bestemmingsomschrijving
4.1.1 Algemeen
De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
• detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
• dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
• horeca van categorie 1, uitsluitend op de begane grond, maar niet ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1 uitgesloten', waar horeca van categorie 1 niet is toegestaan;
• horeca van categorie 2, uitsluitend op de begane grond;
• een horecabedrijf;
• wonen, maar niet ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten', waar wonen niet is toegestaan;
• functies op de verdieping, uitsluitend overeenkomstig de als bijlage 4 bij de regels opgenomen lijst van aanwezige functies op de verdieping en in omvang zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
• een autohandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - autohandel';
• uitsluitend voorzieningen ten behoeve van verkeer en verblijf op de begane grond, ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang';
• een discotheek, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'discotheek';
• verkeersvoorzieningen;
• (ondergrondse) parkeervoorzieningen;
• de instandhouding en/of herstel van het op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezige rijksmonument of gemeentelijk monument gelet op de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarde, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
• het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarden, ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom';
• evenementen, zoals kermis, weekmarkt, braderie, vrijmarkt, kinderbraderie, paardenmarkt e.d.;
• een pool- en biljartcentrum, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - pool- en biljartcentrum';
een en ander met de daarbij behorende parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, verhardingen en andere voorzieningen zoals energievoorzieningen.

Kaart

Reageer direct op dit object

Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
Wat is uw vraag/opmerking?
Prioriteit
  

 
 

Laatst toegevoegde panden

Eindhoven
€ 525.000,-
Weert
€ 250.000,-
Weert
€ 340.000,-