Makelaarskantoor Witte en Verheul

De Achterste Singel 0

Kenmerken

Prijs:€ 85.000,-
Type woning:Overige
Vloeroppervlakte:-1 m2
Plaats:Weert
Brochure:downloaden
Floorplanner:bekijk

BACK TO BASIC !!


GEEN BOUWKAVEL !!
Heerlijk stukje groen.
Verscholen aan de rand van Weert, nabij het IJzerenman gebied en de Boshoverheide met haar Urnenvelden uit de prehistorie, bevindt zich hier uw eigen rust.

Een prachtig stukje Weert met een keurig weiland en aansluitend een lommerrijk Park welke is gescheiden door een paardenstalletje.

Goede verbinding vanuit de verharde weg ( De Achterste Singel ) met poort en eigen oprijlaan naar het dierenverblijf met waterput.

Idyllischer kan bijna niet meer !!

Oppervlakte 7743 m2

3.1 Bestemmingsomschrijving : Agrarisch
3.1.1 Algemeen
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
• agrarisch grondgebruik;
• behoud en ontwikkeling van bestaande landschappelijke karakteristiek en cultuurhistorische en archeologische waarden;
• behoud en ontwikkeling van recreatieve (mede-)gebruiksmogelijkheden;
• een paardenbak, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - paardenbak';
• een schuur en/of een dierenverblijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – schuur';
• een recreatieverblijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie – recreatieverblijf';
• een kampeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein';
• een atelier ter plaatse van de aanduiding 'atelier';
• educatie en dienstverlening ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening';
• een parkeerplaats ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';
• een waterberging ter plaatse van de aanduiding 'waterberging';
• het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke waarden ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom';
• het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke waarden ter plaatse van de aanduiding 'landschapswaarden';
• het behoud en/of herstel van de door bebouwing en beplanting omkaderde open ruimten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – open gebied/akkercomplexen';
• het behoud van de openheid en het grootschalige karakter ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde – open gebied/heideontginningen';
• het behoud van de aanwezige vestingwallen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - schans';
• de instandhouding en/of herstel van het op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezige Rijks- of gemeentelijk monument mede gelet op de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarde, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';

Kaart

Reageer direct op dit object

Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
Wat is uw vraag/opmerking?
  

 
 

Laatst toegevoegde panden

Weert
€ 389.000,-
Weert
€ 599.000,-
Weert
€ 800,-